Warunki korzystania

Warunki korzystania z serwisu WavePC.pl oraz wszystkich serwisów na domenach WavePC.pl

Każdorazowe korzystanie w serwisów znajdujących się w domenie wavepc.pl oznacza akceptacje niniejszych postanowień.

Ochrona danych osobowych

Serwis nie przechowuje danych osobowych użytkowników w myśl rozumienia ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997.

Ochrona adresów e-mail

Żaden adres e-mail użyty w celu rejestracji dostępu do witryn w domenie wavepc.pl nie będzie przekazany podmiotom trzecim.

Zakres udostępnianych danych

Podmiotom trzecim nigdy nie są przekazywane dane dotyczące konkretnych, identyfikowalnych użytkowników, a jedynie gromadzone przez portal ogólne statystyki.

Prawa autorskie

Każdy artykuł oznaczony jest sygnaturą autora. Możliwość jego dalszego wykorzystywania jedynie za zgodą wydawcy. Autor wpisu zgadza się na wykorzystywanie go we wszystkich mediach publikowanych przez wydawcę z zachowaniem informacji o autorze.

Wszystkie opublikowane nazwy handlowe, znaki firmowe i towarowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi dla firm, do których należą i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Cookies

Witryna może tworzyć i odczytywać cookies. Więcej na ich temat można przeczytać tutaj.

Wyłączenie odpowiedzialności

Redakcja WavePC.pl nie zapewnia żadnej gwarancji na zawarte w serwisie informacje. Redakcja WavePC.pl nie odpowiada również za wszelkie możliwe straty wynikające z brakiem dostępu do portalu.

Nota prawna

Właściciele serwisu WavePC.pl mają wyłączne prawo do zawartości umieszczonej na portalu i w każdej chwili, bez uprzedzenia, mogą ją modyfikować, zaprzestać rozwijania serwisu, zaprzestać oferowania jakichkolwiek usług i skasować dane udostępnione poprzez ten serwis, tymczasowo lub na stałe, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie informujemy, że wykorzystanie materiałów zamieszczonych w serwisie WavePC.pl może się odbyć wyłącznie po uzyskaniu zgody właścicieli serwisu. Dodatkowo uprzedzamy, że WavePC.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowania się do informacji zawartych we wszelkich wpisach opublikowanych na portalu WavePC.pl.

Osoby, które naruszą powyższe postanowienia regulaminu mogą zostać zablokowane w serwisach należących do WavePC.pl